Architekti a odborníci z ČVUT na místě zjistili, že za pád betonové desky mohl zrezavělý úchyt. K dalšímu odpadávání bloků by však již nemělo docházet.

„Chtěli jsme připravovat rekonstrukci, ale kvůli aktuálnímu stavu mostu musíme provést zabezpečovací opatření. V současné době se projednávají kroky na Správě železniční a dopravní cesty z hlediska úprav provozu na trati, v souvislosti s tím doufáme, že se nám podaří všechny práce provést do 30. září,“ řekl primátor města Pardubice Martin Charvát. Cena by měla být 2 až 4 miliony korun, rozhodující položkou budou náklady spojené s odstávkou železniční trati.

Zástupci města jednají i s Ředitelstvím silnic a dálnic o případném omezení provozu souvisejícím s pracemi na nadjezdu. „Provoz bude omezen vždy na patnácti až dvaceti metrech, kde se i tak pravděpodobně budou auta míjet například kyvadlově,“ přiblížil 1. náměstek primátora Jiří Rozinek.

DEFINITIVNÍ ŘEŠENÍ
Plánovanou rekonstrukci nadjezdu chce vedení radnice uspíšit. Už v letošním roce by měly začít práce na výběru projektanta. „Byli bychom rádi, kdyby v roce 2019 proběhla samotná rekonstrukce nadjezdu a tím by se tento problém snad definitivně vyřešil,“ doplnil Rozinek.

Nadjezd vybudovaný v roce 1964 je pro město zásadním. Spojuje jej totiž s místní částí Pardubičky, kde sídlí jak krajská nemocnice, tak centrální stanice záchranné služby. Most u bývalé továrny Tesla navíc překlenuje Hlaváčovu ulici, která slouží jako silniční průtah ze západu na východ. Stavebně technický průzkum navíc na jaře prokázal, že most nevyhovuje potřebným normám a jsou na něm vady a poruchy, které mají vliv na jeho nosnost a stabilitu.

Podle záměru, který před prázdninami schválilo zastupitelstvo, by plánovaná rekonstrukce v roce 2019 měla zahrnovat rozšíření mostu, stavbu čtyř nájezdových ramp i propojení ulice Kyjevské a kpt. Jaroše, takzvané rychlodráhy, mimoúrovňovou okružní křižovatkou umístěnou na nadjezdu. Stavba by měla trvat devět měsíců, opravu je nutné provést celou najednou, pravděpodobně tedy od jara do podzimu.
Alice Šplíchalová