Opravy, které budou následovat, přitom zahrnují stavební i sanační úpravy.

„Most v současné chvíli opravdu není v dobré kondici, proto jsme se snažili co nejvíce zrychlit proces výběrového řízení na firmu, která zajistí nezbytné opravy mostu. Práce, které budou nyní následovat a které mají zajistit zlepšení stavu mostu do doby, než přistoupíme k jeho opravě na základě výsledku dynamické mostní zkoušky, přitom zahrnují sanační a stavební úpravy včetně zakonzervování nosné konstrukce a oprav nerovností,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Petr Kvaš.

Řidiči se nemusí bát, že by tyto dílčí opravy omezily přejezd přes most, během prací bude tato část komunikace vždy průjezdná.

„Budeme se snažit, aby zhotovitel zahájil opravy co nejdříve a zajistil průjezdnost mostu, aby nebylo nutné přistoupit k jeho uzavírce. Do konce roku bychom pak měli znát také výsledky dynamické mostní zkoušky,“ dodal Kvaš.

V listopadu by mělo město rozhodnout, jaké další opravy jsou nutné.

V současné době mohou na most vjet pouze vozidla do 3,5 tun, s výjimkou vozidel MHD a záchranných složek. Aby byl tento zákaz dodržován, dohlíží na most nový kamerový bod, který tak doplnil stávající městský kamerový systém.