„Stávající mostní konstrukce je ve velmi špatném technickém stavu, zejména střední podpěry mostu založené v řece nejsou spolehlivé a dostatečně tuhé. Ložiska nosné konstrukce mají omezenou pohyblivost a konstrukce navíc vykazuje výrazné korozní oslabení lokálních částí. Závěry dynamické zkoušky nám nastínily další možný postup, kdy se nám jako jediná možná varianta jeví výstavba zcela nového mostu. Moc mě nastalá situace mrzí, všem občanům se omlouváme za způsobené komplikace spojené s těmito omezeními,“ popsal stav mostu náměstek zodpovědný za oblast dopravy, majetku a investic Jan Hrabal.

Pro vozidla nad 3,5 tuny se uzavře most v ul. Kpt. Bartoše. Výjimku má pouze IZS a MHD. Důvodem je zhoršený technický stav mostu. Z toho důvodu je nutné zde respektovat i max. povolenou rychlost 30 km/h.
Most kapitána Bartoše čekají opravy. Nově ho hlídají i kamery

Od neděle 5. února bude na mostě kpt. Bartoše zaveden jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací s 30sekudovým intervalem. Průjezd mostu bude navíc zúžen a dopravním značením vymezen tak, aby vozidla projížděla jeho středem. Nadále zde bude omezena hmotnost vozidel, takže na most budou moci vjet pouze vozidla do 3,5 tuny s tím, že v případě MHD a IZS bude od pondělí 6. února maximální možná hmotnost do 12 tun. Mění se i provoz linek městské hromadné dopravy.

Změny v MHD platné od pondělí 6. února

linka 2 – obousměrně vedena mimo Hlavní nádraží. Spoje ve směru od Zámečku pojedou ze zast. Krajský úřad přes zast. Třída Míru a Masarykovo náměstí (st. 1) a dále přes Stavařov na konečnou Polabiny,točna. Spoje ve směru od Polabin pojedou přes Stavařov na zast. Sukova a dále ve své trase.

linka 6 – spoje do a z Rosic budou ze zast. Hlavní nádraží vedeny po objízdné trase ul. Nádražní (silnice I/37) do zast. Rosice,pošta a dále ve své trase

linka 7 – ukončí svou jízdu na zast. Hlavní nádraží

linka 13 – obousměrně vedena mimo Hlavní nádraží. Spoje ve směru od Dubiny pojedou ze zast. Krajský úřad přes zast. Třída Míru a Masarykovo náměstí (st. 1) a dále přes Stavařov a zast. Polabiny,Okrajová na konečnou Ohrazenice,točna. Spoje ve směru od Ohrazenic pojedou přes zast. Polabiny,Sluneční a Stavařov na zast. Sukova a dále ve své trase.

linka 18 – obousměrně vedena po objízdné trase ul. Nádražní do Polabin, zastaví i na zast. Kréta, ze zast. Polabiny,Okrajová dále ve své trase

linka 27 – ve směru ke Zdravotnické škole bude celodenně vedena přes zast. Masarykovo náměstí a Náměstí Republiky (tedy mimo třídu Míru)

linka 99 – ze zast. Hlavní nádraží vedena obousměrně po objízdné trase ul. Nádražní do Polabin, zastaví i na zast. Kréta, ze zast. Polabiny,Okrajová dále ve své trase

Na objízdné trase ulicí Nádražní nebudou spoje obsluhovat zastávku Albert HM.

Zastávky Lidická a kpt. Bartoše budou nově obsluhovány náhradními minibusy v obousměrném provozu hlavní nádraží – Sluneční. Doprava těmito autobusy bude bezplatná a bude se řídit aktuálním jízdní řádem.

Trasa náhradní linky MHDTrasa náhradní linky MHDZdroj: DPMP

Na bezpečnost u mostu kpt. Bartoše budou dohlížet strážníci Městské policie Pardubice. „Dopravní situaci a dodržování dopravních omezení zde budou hlídat nejen strážníci, ale také kamerový systém. S motoristy, kteří dočasné dopravní omezení nedodrží, bude neprodleně zahájeno správní řízení, jelikož v tomto případě už se jedná o výrazné porušení bezpečnosti,“ dodává primátor Nadrchal.

Radnice už pracuje na přípravě mostního provizoria, na které bude v rámci výstavby nového mostu převedena veškerá doprava.