Železný most v Kuněticích čeká měsíc trvající uzavírka. Most, který i částečně nahrazuje neexistující obchvat severu Pardubic se motoristům zavře podle plánu až do 19. září. Uzavírka začíná 6. srpna. Řidiči si tak budou muset najít cestu jinudy. Nejbližší další most přes Labe je v Němčicích - 4 nebo 9 kilometrů podle směru. Na druhou stranu je to zase Wonkův most v Pardubicích vzdálený 8 nebo 11 kilometrů v závislosti na trase.

„Most potřebuje nejen pravidelnou údržbu, ale i zásadní opravu. Jednak kvůli korozi ale i kvůlil dřevěnné mostovce. Přes tu se totiž krom normálních aut valí i vozidla, která překračují povolenou tonáž a ten most tím pochopitelně trpí,“ říká starostka Kunětic Jana Šilarová.

Přejezd přes Labe je doslova válečný veterán. Na místě stojí totiž roku 1947 a je to jeden z mostů takzvaného Bailey systému, který za druhé světové války používala spojenecká vojska k rychlému nahrazení zničených mostů. Československo je získalo z válečných přebytků. Ten v Kuněticích měl sloužit jako provizorní. Místo toho slouží svému účelu až dodnes.

Pro obyvatele Kunětic měsíc trvající rekonstrukce mostu až zase takový problém nepředstavuje.

„My jsme nakonec i rádi, že to bude chvíli zavřené. Provoz po těch prknech dělá rámus, který už je slyšet od čtyř hodin od rána,“ dodává starostka Jana Šilarová.