Dva důležité a značně vytížené mosty v krajském městě, dva technické problémy. Podle dosavadních posouzení to vypadá, že hůř je na tom most ke krajské nemocnici. 

Minulý pátek se z nadjezdu na Kyjevské utrhl kus betonu a zřítil se na ulici. „Výsledek kontroly byl takový, že kovové úchyty, které ten kus držely na místě, prostě prorezivěly, jak do toho zatékala voda,“ uvedl Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy pardubického magistrátu. 

Že nadjezd není v ideálním stavu, naznačovaly už dřívější prohlídky mostu. „Proto se začala projektovat jeho rekonstrukce, pro kterou budeme usilovat i o získání nějaké dotace. Páteční událost je dokladem, že obavy byly na místě,“ podotkl úředník s tím, že ještě v sobotu tam provedli rychlou kontrolu, aby zabránili dalším incidentům.

„Výsledek je, že jezdit se po mostě dá, byť je určitým způsobem omezena doprava dole kolem areálu Tesla. Nyní řešíme, jak zabezpečit další betonové prvky proti pádu,“ dodal Vladimír Bakajsa.

Vítězný návrh nové podoby atletického stadionu na Dukle.
Sportoviště na Dukle postaví architekti ze Slovenska

Kromě prověrky ukotvení betonových panelů si město nechalo u ČVUT zpracovat i chemický rozbor použitého betonu.

Jednou z variant, která by v případě nepříznivých výsledků kontrol mohla u krajské nemocnice nastat, je omezená havarijní rekonstrukce. Ta by si ale vyžádala uzavření mostu kvůli odstranění zbývajících betonových desek. V budoucnu je však nevyhnutelný citelně větší zásah. 

„Celková rekonstrukce, která se bude muset provést tak jako tak, potrvá devět až deset měsíců, během nich by most musel být kvůli všem stavebním postupům zcela uzavřen,“ naznačil Vladimír Bakajsa. 

Ilustrační foto
Brutální přepadení za bílého dne za Globusem

Uzavírka by se navíc kromě samotného mostu pravděpodobně dotkla i prostoru pod ním, kudy vede jediný průtah městem, ale i železniční koridor. Opatření na těchto dopravních tepnách lze jen těžko předvídat.

PŘES LABE BEZ OBAV
Lepší zprávy jsou naopak od mostu Pavla Wonky, u kterého sice také došlo k poškození, to však prý není tolik závažné. „Naklonil se deviátor – jeden z osmnácti vyvažovacích bloků uvnitř mostní konstrukce, ale most to ustojí. Nejde o nosný prvek, ale jednu z pomocných částí nosného systému. Hlavní konstrukce nemá žádná zjištěná poškození. Most je v pořádku a nevyžaduje žádná opatření,“ uvedl Jiří Synek, technický náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje

. Sloužit tak může i nadále, stavební zásah nebude v blízké době nutný. „Na mostě už se provedlo srovnávací geodetické měření proti roku 2015. Zjištěný posun jsou dva až tři milimetry, což může odpovídat i normě pro kalkulovanou roztažnost materiálu. Nyní se tam bude provádět další měření ČVUT. Až z těchto výsledků budeme plánovat, co se bude dělat dále,“ dodal Jiří Synek.