„Zásadně nesouhlasíme s plánovaným odprodejem těchto budov. Případné spoluvlastnictví areálu dalším subjektem může mít velmi nepříznivý vliv na jeho údržbu a správu. Vede tudy hlavní komunikace městskou památkovou rezervací směrem k zámku, který v roce 2013 navštívilo 60 tisíc lidí. Převážná část z nich prošla právě přes Příhrádek," uvedl předseda Společnosti ochránců památek ve východních Čechách Rudolf Khol. Podle Khola tímto prodejem navíc ministerstvo kultury vyšle k veřejnosti negativní signál o smyslu a poslání Národního památkového ústavu, který má za úkol pečovat o kulturní památky.

O bezúplatném převodu budov na Příhrádku vyjednává Pardubický kraj. Nový vlastník ovšem bude muset do historických objektů investovat miliony korun.

„Historicky nejcennější, ale přitom v nejhorším stavu, je objekt č.p. 6. Tam se kvůli spodním vodám deformují základy a zemní konstrukce," prozradil Petr Rohlíček, který zhotovil pro památkáře projekty možného využití staveb.

Příhrádek je nejmladší součástí renesančního pardubického zámku. Objekty sloužily jako hospodářsko-správní součást zámku.