Všech 44 soutěžících nejnáročnější soutěže TFA - nejtvrdší hasič přežívá musí po startu (v 8.45 hodin) uchopit dvě nezavodněné hadice „B“ i s proudnicemi, poté je rozvinout na vzdálenost 40 m, kde proudnice musí odložit na metu.

Obouručním kladivem provedou soutěžící 30 úderů do konstrukce „hammer boxu“ střídavě nahoru a dolů. Dále překonají dvoumetrovou bariéru, transportují po dvacetimetrové dráze 80 kg těžkou figurínu (úchopem obouruč zezadu – tzv. Raitekův úchop). Na vyznačeném místě před budovou musí hasiči uchopit dva barely o obsahu 20 litrů naplněné vodou a odnese je do 2. nadzemního podlaží v budově. Barely položí na vyznačené místo a aby toho nebylo málo, tak musí pokračovat až do 18. nadzemního podlaží, kde se nachází cíl této náročné soutěže. To vše v jednom čase bez přestávky a v těžkém zásahové obleku a s dýchacím přístrojem na zádech a maskou na obličeji.

Soutěž je pojata jako modifikace disciplín TFA (jedná se o simulaci zásahové činnosti v ochranném oděvu pro hasiče za použití izolačního vzduchového dýchacího přístroje). Jedná se o soutěž jednotlivců i družstev. Družstva jsou složena ze čtyř hasičů – z dosažených časů se sečtou pro družstvo tři nejlepší časy. Soutěž TFA patří mezi nejatraktivnější a nejpopulárnější sport v hasičské historii nejen v České republice, ale také v mnoha státech Evropské unie. Popularitu tohoto sportu ukazuje již III. mistrovství České republiky v disciplínách TFA s mezinárodní účastí, který se bude konat již 7. června 2007 ve Zlíně.