O volné sobotě se Ladislav Frémuth z Bělečka na Pardubicku rozhodl, že se pustí do opravy starého septiku. To ještě netušil, co mu práce přinese. „Je to starý barák, septik byl ve špatném stavu a bylo třeba ho opravit,“ vysvětlil muž.

Aby se dostal k trubkám zakopaným v zemi, pomohl si bagrem. „Když se to poté hráběmi zarovnávalo, tak jsem to našel,“ pokračoval Frémuth. Že se jedná o cenný nález, mu bylo hned jasné, jelikož stříbrné mince byly v moc pěkném stavu. „Vše bylo hezky čitelné,“ dodal.

Poté se snažil podobné kousky nalézt na internetu a na pomoc si zavolal kamaráda, který se nálezy historických předmětů zabývá. „Byl se na to podívat známý, který chodí s hledačkou. Říkal, že to hledá celý život, ale nikdy takové množství neviděl,“ doplnil nálezce.

Když v pondělí dorazili přivolaní archeologové, nalezli téměř dvě stovky mincí.

„Archeologové místo prohledali, zdokumentovali nález a pomocí detektoru kovů dohledali ještě další stříbrné mince. Celkem jsme jich napočítali 189. Mince nyní posoudí numizmatik,“ oznámil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

MINCE ZE 17. STOLETÍ

Podle numizmatika tvoří sbírku krejcary, tříkrejcary, šestikrejcary a patnáctikrejcary ražené v druhé polovině 17. století, většinou mezi lety 1670 až 1700, tedy převážně v době vlády Leopolda I. „Je to na svou dobu typická směsice běžných nominálů, která se zachovala ve velmi pěkném stavu. Evidentně byly uchovány v sáčku nebo keramické nádobě,“ vysvětlil numizmatik Ladislav Nekvapil.

„Jsou to ražby z různých německých teritorií, převažuje rakouská ražba, ale našli jsme i ražbu olomouckého biskupství. Více zjistíme až po důkladném rozboru,“ doplnil Nekvapil.

Archeologové na místě objevili také několik desítek keramických fragmentů různého stáří. Mají je v plánu laboratorně ošetřit a vyhodnotit, zda s pokladem souvisejí. Na místo nálezu, tedy do obce Bělečko, se ale ještě vrátí. „V rámci dohledávky vykopeme menší kontrolní sondu,“ dodala archeoložka Tereza Jošková.