Modernizace letiště East Bohemian Airport (EBA) je podle vedení pardubické radnice v ohrožení.
Druhý akcionář letiště – Pardubický kraj – se totiž na zakázce za 287 milionů korun nechce podílet. Krajským radním se totiž nelíbí výběrové řízení na stavitele.

Město Pardubice se prý nejvíce obává, že by kvůli postoji kraje mohlo přijít o dotaci z fondů Evropské unie (EU) ve výši 200 milionů korun.
Kritikou zahrnula radnice především Jana Tichého, náměstka hejtmana zodpovědného za dopravu, dopravní obslužnost a investice.

„Pro mne je jednání některých představitelů Pardubického kraje naprosto nepochopitelné. Rok připravujeme modernizaci letiště, Pardubický kraj je prostřednictvím svých zástupců v představenstvu a dozorčí radě společnosti informován o všech krocích. A krátce před tím, než má k čerpání dotací dojít, náměstek hejtmana Jan Tichý zpochybňuje výběrové řízení na dodavatele, žádá jeho zastavení a podniká kroky, které mohou celou investici zhatit,“ řekla Deníku primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Investice prý ohrožena není

Podle Jana Tichého ovšem investice ohrožena není.
„Navíc je nutné říci, že šance získat dotaci z EU se přiblížila jen díky aktivitě Pardubického kraje, který s vlastníkem klíčových pozemků, Armádou ČR, vyjednal osmiletou nájemní smlouvu s možností prodloužení na dalších osm let,“ podotkl Tichý.

Při rekonstrukci je v plánu zmodernizovat a rozšířit technické zázemí civilní části letiště. Předmětem sporů je ovšem výběrové řízení.
Do prvního kola soutěže se přihlásilo šestnáct firem, do dalšího kola jich bylo vylosováno pět. A právě kvůli tomuto kroku požaduje kraj zrušení výběrového řízení a vypsání nového.

„Zavání to takzvanou karlovarskou losovačkou. Problémem je hlavně fakt, že všech pět firem je ze zákona známých a tudíž zde není vytvořen tlak na snížení ceny. Dokáži si lehce představit, že všech pět šťastných se domluví a pak ze zkušeností víme, jak dané soutěže skončí… Pro veřejné peníze nikdy dobře,“ zdůvodnil počínání kraje náměstek hejtmana Jan Tichý.

Pardubická primátorka připouští, že při širším výběru by se dalo možná ušetřit, ale vadí ji, že se náměstek hejtmana proti zakázce ohradil až nyní.
„Nechápeme, proč se kraj proti postupu, který zvolila advokátní kancelář, neohradil již dříve, ale až před dokončením druhého kola výběrového řízení. V představenstvu i dozorčí radě má jako třetinový akcionář své zástupce, mohl tedy zasáhnout. Nyní je vážně ohroženo čerpání dotací pro letiště a přitom výběrové řízení bylo vedeno zcela v intencích zákona i požadavků EU,“ zlobí se pardubická primátorka.

Tichý: „Řízení má korupční potenciál“

Janu Tichému prý vadí korupční potenciál celého výběrového řízení.
„Chci tímto jasně prohlásit, že pokud jsem zodpovědný za investice kraje, nemohu a nebudu podporovat výběrová řízení, při kterých může dojít ke korupci. Nové vedení města Pardubic má pravdu v tom, že soutěž zahájili předchozí představitelé města, ale toto vedení mělo veškeré nástroje tuto netransparentní soutěž zastavit. Neučinilo tak, pustilo ji do další fáze a tím pádem souhlasilo s korupčním potencionálem této zakázky,“ nechal se slyšet náměstek hejtmana.

Štěpánka Fraňková je ale zklamána také celkovým přístupem kraje k letišti.
„Kraj nejprve v loňském roce převedl 100 milionů korun vyhrazených z evropských dotací pro modernizaci letiště na nemocnici, nyní ohrožuje uvolnění zbývající částky. A navíc blokuje obměnu statutárních orgánů po komunálních volbách, když jeho zástupci nepovažují za nutné přijít na valnou hromadu,“ dodala pardubická primátorka.

Lukáš Dubský