Koledníkům k tomu zazpíval dětský pěvecký sbor Bonifantes. Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále (tedy 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí. Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Česká katolická charita, potrvá až do 15. ledna.