Chceme se stát krajem cyklistů. Jsem také cyklistka, ráda jezdím na kole. Šetří se životní prostředí a utužuje zdraví. Doufám ale, že projektanti cyklostezky mezi Pardubicemi a Hradcem Králové budou myslet na bezpečnost.

Dne 29. července se stala tragédie dvou cyklistů u Parama, kudy projdou a projedou stovky lidí denně. Nehoda se týká mé rodiny, tak slyším, že si nikdo neuvědomoval nebezpečí na stezce, kde nejsou cyklisté a chodci ochráněni před auty.

Je zde zatáčka, křižovatka a železniční podjezd. Proč nejsou cyklisté a chodci v tak nebezpečném místě ochráněni betonovými zátarasy?
Vím, že k tragédii přispělo několik neuvěřitelných náhod, ale život je o náhodách. Mělo by se více myslet na životy chodců a cyklistů, jsou daleko zranitelnější než lidé v autech. Myslel zde projektant a krajský stavební úřad na bezpečnost?

Pro naši rodinu to je velký žal, který nyní prožíváme.

Marie Slavíková, Svítkov