Pětici postupujících projektů doplní šestý projekt, který vzešel z veřejného hlasování. Divokou kartu od donátorů navíc získaly další dva projekty.

Podporu získají pouze ti nejlepší

„Burza filantropie se koná 
u příležitosti 14. krajské konference nestátních neziskových organizací Pardubického kraje. Je součástí Týdnů pro neziskový sektor,“ uvádí ředitelka pořádající Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) Jana Machová.  

„Osm projektů neziskových organizací z celkových 33 přihlášených se utká o přízeň zástupců podnikatelského sektoru. Projekty donátorům představí přímo neziskové organizace. Finanční podporu donátorů ovšem získají jen ty nejlepší,“ říká Jana Machová.

Soutěží projekty pro děti i nevidomé

Do finále postupuje projekt Dětského lesního klubu Za bukem, který 
je jako první na Pardubicku inspirován konceptem lesních mateřských škol.
O přízeň donátorů soutěží také projekt občanského sdružení Amalthea, zaměřený na získání dalších pěstounských rodin v Pardubickém kraji. Tyfloservis Pardubice zabodoval s projektem podporujícím terénní edukační služby k překonání zrakového handicapu. S projektem přibližujícím přírodní vědy hravou formou přichází Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek. Ve finále nebude chybět ani projekt sdružení Apolenka, rozšiřující stávající naučnou stezku o Relax Park.  

Vybíraní projektů nebylo jednoduché

„Sešlo se nám 33 zajímavých projektů a donátoři měli opravdu těžkou roli vybrat 
do finálového klání ty nejlepší z nich,“ podotýká ředitelka Koalice nevládek Pardubicka.
„Projekty byly natolik kvalitní, že se donátoři rozhodli poslat do finále na divokou kartu další dva projekty,“ dodává Jana Machová.

Divokou kartu nakonec získal projekt Charity Přelouč  
s názvem Nové světlo v Jakub klubu a projekt Lughnasad 2012, který podalo občanské sdružení Boii.
Do finále mohli poslat jeden projekt také zástupci veřejnosti. Z veřejného hlasování, kterého se zúčastnilo 3431 hlasujících, vzešel projekt 
Na cestě do života – Doprovázení dětí z dětských domovů, který doplní počet finálových projektů na konečných osm.

„Burza filantropie podpoří informovanost podnikatelského sektoru o činnosti neziskových organizacích 
a zprostředkuje jejich vzájemné setkání za účelem společné realizace kvalitních projektů,“ upřesňuje  radní Pardubického kraje Pavel Šotola, pod jehož záštitou se akce koná.

(kat)