O největší černé stavbě na území Pardubic se včera odpoledne jednalo na pardubické radnici, kam zavítal Petr Dědek, představitel firmy D+D, která na bývalém popílkovišti v Semtíně nezákonně staví první z pěti předpokládaných velkokapacitních hal. Městu slíbil, že na staveništi nebudou obnoveny práce do doby, než firma získá dodatečné stavební povolení. Splnil tak hlavní podmínku města, které by jinak nejednalo s touto firmou o pronájmu městského pozemku, který společnost D+D již mezitím stavbou zabrala.

Rychlé vyřízení?

Společného jednání s firmou D+D se zúčastnila i společnost DB Schenker, pro níž jsou haly stavěny, členové rady města a zástupci politických klubů města. Nechyběl ani zástupce Ředitelství silnic a dálnic.

„Pan Dědek uvedl, že stavba bude stát do doby vydání dodatečného stavebního povolení,“ shrnul náměstek primátora Alexandr Krejčíř základní podmínku, kterou tato firma musela splnit. „Ujišťoval nás o tom. Když to poruší, bude to mít velký vliv na celou stavbu.“ Podle Krejčíře i firma DB Schenker uvedla, že poskytne D+D určitý prostor na zlegalizování stavby. O jak dlouhou dobu půjde, ale nekonkretizovala. Na investora stavby nyní čeká úkol získat dodatečné stavební povolení. Pokud vše půjde dobře a vlastníci okolních pozemků se nebudou odvolávat, může řízení trvat odhadem něco přes měsíc.

Podle náměstska Krejčíře nadále trvá podmínka města, aby do konce roku 2010 byla vyřešena křižovatka na silnici I/36. Pokud na její rekonstrukci nebude mít Ředitelství silnic a dálnic finanční prostředky, má se podle Krejčíře firma D+D sama zavázat, že ji upraví na vlastní náklady. Mimořádné jednání Rady města Pardubic, která nyní rozhodne o nájemní smlouvě k městským pozemkům, jež firma D+D nutně potřebuje, by se mohlo sejít přibližně do dvou týdnů.

V minulosti se v Pardubicích sice objevily případy, kdy se stavělo bez územního rozhodnutí a stavebního povolení, ale nikdy to nedošlo tak daleko jako v kauze vrchlabské firmy D+D. Té nyní ve správním řízení za porušení stavebního zákona hrozí až milionové sankce.