Na Chrudimce pod Automatickými mlýny začal vyrůstat přístav. V příštích letech se tak u mlýnů dočkáme pohledu na plavidla kotvící na klidné hladině Chrudimky.

KUS ANGLIE U MLÝNŮ


Jako první se na řece, kousek od mostu, objevilo železné molo, u kterého bude kotvit úzká loď typu „narrowboat", jež je známá z anglických kanálů. Ta bude uvazována k dvěma pilířům v korytě, takzvaným dalbám.

Loď zatím kotví v Týnci nad Labem a čeká, až bude u mola dodělána nástupní lávka. Poté se vydá na cestu do Pardubic, mezi Přeloučí a Srnojedy však bude muset být převezena po silnici kvůli Hrčákům pod přeloučským zdymadlem, které jsou nesplavné.

„Město Pardubice pronajalo břeh pro stavbu rozebíratelného mola soukromé společnosti. Molo bude sloužit ke kotvení výletní lodi, která bude podnikat předváděcí plavby," sděluje Pavla Kosíková 
z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

Na pravém břehu řeky mezi železným mostem a shybkou Spojilského odpadu zažádalo o povolení stavby mola u Povodí Labe celkem sedm subjektů. Dá se tedy očekávat, že počet mol v ulici U Mlýnů bude narůstat, jak budou vyřizována povolení.

MOLO PRO JACHTY

Molo na Chrudimce hodlá postavit i Jacht klub – Marina Pardubice. „Nebudeme mít betonované molo, ale normální molo na plovácích, kotvené ke břehu. Už ho mám vyrobené, teď čekáme jen na razítko. Proces povolování se táhne dva roky, ale já věřím, že se nám to podaří do zahájení olympijského parku," říká předseda jachtařů Miroslav Patras. „Nebudeme využívat molo pro komerční účely, pouze pro zájmovou činnost," dodává Patras.

Postavit molo na řece není jen tak, potřeba je nejen povolení správce povodí, ale také smlouva s městem, jemuž patří břeh.

Nutnou podmínkou je například i vypracovaný povodňový plán.

„Při druhém povodňovém stupni molo odvleču za lodí do Kunětic, kde ho vyzvednu na souš. Ale soused, jak má dalby v korytě, tady musí mít při povodních hlídku, která bude odstraňovat případné naplaveniny," vysvětluje Miroslav Patras.