„Město obdrželo celkem dvě nabídky, u kterých hodnotící komise bude nyní posuzovat, zda splňují všechny parametry uvedené v zadávací dokumentaci. Vzhledem k tomu, že z procesního hlediska bude výběrové řízení ukončeno až rozhodnutím Rady města Pardubice, respektive zastupitelstva, není možné sdělovat další podrobnosti,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za oblast rozvoje a strategie Jan Nadrchal.