Návštěvníci si prohlédli, jak žijí včely v úle, zhlédli odběr plástů ze včelích úlů a vytáčení čerstvého medu. Odvíčkování si lidé dokonce vyzkoušeli a vytočený med byl následně stočen do sklenic a ještě teplý si ho zájemci i s dalšími včelími produkty mohli zakoupit. Včelař Josef Vlach návštěvníkům vysvětloval, čím se včely živí a jak vytvářejí svoje produkty, jako je med, vosk, propolis, pyl, mateří kašička a další.  Lada Součková