„Poprvé v historii bude mít naše kulturní instituce k dispozici tak rozsáhlý a moderně vybavený depozitář, který nejen řeší samotnou práci se sbírkami, ale také uvolní řadu nádherných prostor na Zámku Pardubice, které nyní slouží jako depozitáře. Celková cena stavby je po vysoutěžení necelých 75 milionů korun a spolu s vybavením a ostatními náklady činí 82 milionů,“ sdělil náměstek hejtmana odpovědný za majetek, investice a kulturu Roman Línek.

Současné depozitáře Východočeského muzea mají na Zámku Pardubice nevyhovující zázemí a neumožňují další rozvoj sbírek a jejich digitalizaci. Nové pracoviště se stabilními klimatickými podmínkami umožní přestěhovat jedenáct z celkem 38 podsbírek Východočeského muzea právě do Ohrazenic.

„Budeme tam mít vhodné prostory pro uložení sbírkových fondů s kapacitními rezervami na 20 let a adekvátní zázemí pro rozvoj sbírkotvorné činnosti. Tento bezbariérový objekt bude splňovat technické i klimatické požadavky pro optimální uložení sbírek zejména kulturní povahy,“ řekl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Jednotlivá pracoviště jako badatelna, příjem akvizic, digitalizační pracoviště a další budou mít vybavení, které umožní ošetření, uložení, ochranu a digitalizaci sbírek. Internetové připojení přispěje k evidenci a inventarizaci sbírek. Díky tomu budou mít i badatelé z řad veřejnosti možnost prohlížet sbírky prezenčně nebo zpřístupněně digitální cestou na internetových stránkách. (als)