V Lázních Bohdanči uspořádali pro strážníky a hasiče speciální školení zaměřené na asistenci při náhlém porodu. Kurzu se účastnili strážníci z Bohdanče, dobrovolní hasiči a obecní strážnici z nedalekých Opatovic nad Labem i zástupci Městské policie Pardubice.

Kromě teoretické přednášky odborníka se při školení hlavně prakticky cvičilo. Každý z účastníků musel na porodnickém trenažéru „odrodit" jak hladký přirozený porod, tak i o něco složitější situaci, kdy dítě přichází na svět zadečkem napřed.

Než přijede lékař, musí se postarat

„Jednalo se z naší strany o velice přínosný a zajímavý kurz. Samozřejmě strážník nebude nikdy suplovat odborný zdravotnický personál či porodní asistentku, ale na druhou stranu považujeme za nepřípustné, aby nevěděl, jak postupovat, když ho služba zavede k situaci s náhlým porodem," uvedla ke kurzu inspektorka Aneta Hámorská.

V některých případech totiž opravdu nezbývá jiná možnost.  „Strážník bude ten, kdo musí před příjezdem lékaře zajistit vše tak, aby se rodička mohla spolehnout, že ji strážník pomůže i v takto životně důležité situaci," dodala Aneta Hámorská.
Strážníci z Bohdanče jsou i na takovou situaci připraveni a ve svých hlídkových vozech mají mimo jiné i vybavení pro poskytnutí první pomoci včetně zvlášť vyčleněného nouzového porodnického balíčku.

Lepší být připraven než zaskočen

„I když je zásah policie či hasičů u probíhajícího porodu na ulici staticky málo pravděpodobný,  je lepší být na takovou situaci připraven než se nechat zaskočit," podotkla Aneta Hámorská. A ví, o čem mluví. Za patnáct let fungování sboru už totiž strážníci u jednoho překotného porodu museli asistovat.