Další z koordinačních schůzek na stavbě silnice R35 Hradec Králové Sedlice – Opatovice se ve čtvrtek uskutečnila přímo v samotném středu obří křižovatky. Ta se po svém dokončení bude řadit k největším v České republice.

Důvodem byl další z dílčích mezníků stavby. Ze dvou desítek nových mostů, které jsou již hotovou součástí křižovatky a přilehlých komunikací, došla řada na poslední z nich. Ve čtvrtek účastníci schůzky mohli „v přímém přenosu“ sledovat, jak probíhá betonáž mostu, který ve stavařských plánech nese označení SO 208.

Dvě mostovky o délce sedmdesáti metrů byly včera zality betonem. Na každou připadlo na 630 kubíků betonu, který nyní bude ošetřován tak, aby se po jeho uzrání mohlo pokračovat v pokládání dalších živičných vrstev.

„Celá stavba je poměrně komplikovaná na koordinaci prací,“ uvedli stavaři, kteří se na budování třípatrové křižovatky podílí. Ve čtvrtek betonovaná vodorovná nosná konstrukce by ale měla být dokončena podle termínu a od listopadu již přes ní budou moci jezdit motoristé.