Pardubice nemají dost peněz na opravy školských zařízení, sportovišť, památek, areálů, bytů i nebytových prostor. Město by jen do tohoto majetku potřebovalo do roku 2017 vložit zhruba 1,117 miliardy korun.
To je však nad jeho možnosti, proto musí při rozhodování o investicích vybírat nejnaléhavější případy. Některé objekty chce také prodat.
„Město se vydalo cestou určení zbytného a nezbytného majetku. Budeme se snažit v prvních veřejných dražbách některého majetku zbavovat. Pokud máme majetku příliš mnoho a nedokážeme se o něj starat, určitě to není pozice řádného hospodáře," uvedla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

V první etapě chystají dražby

V první etapě se do konce roku uskuteční série dražeb nebytových prostor. Už vloni jich město vytipovalo jedenáct.
Technický stav těchto budov však není uspokojivý, v nejbližších letech by proto pardubická radnice musela investovat do jejich rekonstrukce nemalé peníze.

Část budov si musí na opravu počkat

Na obnovu si část městských budov bude muset počkat.
„Máme stanovené určité priority, které se každý rok upřesňují, a podle nich a podle volných prostředků se bude v následujících letech investovat," konstatoval náměstek pardubické primátorky Michal Koláček.
Přednostně bude město opravovat zvláště školy, k čemuž jej nutí i zákonné podmínky, například v úsporách energií. U majetku, na nějž peníze nedostanou, se investice odloží a bude se dělat alespoň základní údržba, aby nezchátral a nedostal se do havarijního stavu.

Schválený rozpočet je 1,69 miliardy

Letošní rozpočet Pardubic bez městských obvodů byl schválen s příjmy a výdaji ve výši 1,69 miliardy korun.
Na opravy budov v něm bylo podle vedoucího ekonomického odboru radnice Václava Brože vyčleněno několik desítek milionů korun. Další značné investice si vyžádají také rekonstrukce silnic, chodníků a dalšího městského majetku.