Rozbor současného stavu cyklotras

Sdružení chce zmapovat stávající stav cyklotras a zjistit, jaké projekty plánují obce a svazky v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko.
„Na základě těchto analýz dojde k vzájemnému propojení místních cyklotras a cyklostezek i s jejich napojením na národní a mezinárodní dálkovou cyklistickou síť. Cykloturistika má v této oblasti obrovský potenciál, který musíme využít,“ řekl radní pro cestovní ruch Miroslav Stejskal.

(svp)