Stavba nového mostu na trase mezi zastávkou u závodiště a nádražím v Rosicích nad Labem je velkou zajímavostí. Současný jednokolejný železniční most, který u Parama převádí lokálky přes koridor na Prahu, je potřeba vyměnit za novější a modernější variantu. „Most nahradí původní objekt, který svým stavebně-technickým stavem a prostorovým uspořádáním nevyhovoval potřebám provozu na rekonstruované trati. Součástí nového mostu bude i lávka pro pěší a cyklisty doplněná o bezbariérové chodníky a schodiště,“ informovala mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Friebová.

Zkrátí se výluky

Běžně se připravují montážní dílce, které z výrobní haly putují na místo, kde je most potřeba. Teprve tam se svaří dohromady. K tomu ale dělníci potřebují dokonale rovnou a pevnou montážní plochu, která bude přístupná pro jeřáby a návěsy. To ale okolí železničního mostu u Parama, který je z jedné strany obehnán zástavbou a z druhé strany frekventovanou silnicí, nesplňuje. Montáž na místě by také znamenala komplikované a dlouhé výluky na hlavním koridoru na Prahu, který pod mostem vede. Proto se 45 metrů dlouhá mostní konstrukce bude svařovat jinde a poté se jen na potřebné místo přiveze. „Tímto způsobem výroby a montáže se potřebný čas výluk značně zkrátí,“ potvrdila Friebová.

Cestující musí počítat s výlukami

S rozsáhlou modernizací je spojeno i několik výluk a omezení. Nyní například nefunguje na nádraží první a druhé nástupiště, přilehlé kolejiště a příjezdový podchod pro cestující. Omezení potrvá do poloviny prosince 2021. Zároveň jsou mimo provoz koleje v úsecích Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem a Pardubice-Rosice nad Labem – Chrudim. "Během rekonstrukce pardubické stanice probíhá v dotčených místech celková modernizace tratě a výstavba mostních objektů. Pro minimalizaci dopadů na cestující se tato výluka koná současně s výlukou stavby Zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová. V úsecích je zavedena náhradní autobusová doprava. Toto omezení potrvá do 18. listopadu," upřesnila mluvčí SŽ Nela Friebová.

Smontovat ale most do jednoho kusu a celý ho pak převézt na potřebné místo, není vůbec jednoduchá záležitost. Z montážní haly by nebylo možné konstrukci převézt, proto dodavatel hledal vhodné místo. Tím se ukázalo být pardubické letiště, které bylo vybráno jako nejvhodnější varianta. „Letiště jsme zvolili především proto, že nabízí komfortní prostor. Je zde zpevněná plocha přístupná pro dlouhé návěsy a pro postavení jeřábu. Navíc sem vede vlečka letiště, která je málo využívaná a bylo možné ji pronajmout a most tak svařovat přímo nad kolejí, po které ho pak budeme přepravovat k mostnímu otvoru,“ popsala proces mluvčí stavební firmy Eurovia Iveta Štočková.

Několik kusů konstrukce se nyní vyrábí v montážní hale, z níž budou transportovány na montážní základnu v areálu vojenské vlečky. „Tam dojde k finálnímu svaření konstrukce, která se uloží na pojízdné železniční podvozky a po kolejích bude sunuta lokomotivou k místu usazení,“ doplnila Štočková. Z letiště by se měla ocelová konstrukce začít přesouvat od poloviny září. Výsun mostu se pak uskuteční v noci 1. října.

Nová zastávka Pardubice centrum

Přestavba železničního uzlu Pardubice běží už od loňského září podle plánu. Dělníci pracují na prvním nástupišti a přilehlé staniční koleji. Intenzivně se pracuje například také na podchodu ve Sladkovského ulici, který bude zrekonstruován a zároveň nabídne výstup na budoucí železniční zastávku Pardubice centrum. „Dále probíhá výstavba protihlukových stěn, práce na technologických budovách, úprava odjezdového podchodu, podpěry pro lávku pro pěší, založení eskalátorů a výtahů, přeložky inženýrských sítí, nová kabelizace, vodovody a podobně,“ vyjmenovala Friebová. Modernizace má skončit v roce 2024.