V přírodní rezervaci Baroch, která se nachází mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, se prohánějí divocí koně. Ochránci přírody v lokalitě vypustili 11 zvířat přivezených z přírodní rezervace Milovice. Jejich hlavním cílem je napomoci obnově biodiverzity, která dostala v posledních letech pěkně zabrat. V místě se totiž nacházel rybník Baroch, který byl domovem pro mnoho vzácných druhů ptáků a dalších živočichů i rostlin. Vlivem velkého sucha a klimatické změny ale vyschnul.

„Klimatická změna způsobila, že ustoupila vodní hladina, která tvořila polovinu plochy. Zbytek bylo rákosí, v němž ptáci hnízdili a které teď opanovalo téměř celé území,“ vysvětlil David Číp z organizace ČSOP Jaro Jaroměř, která o lokalitu pečuje.

Žena se údajně polila alkoholem a chtěla se upálit.
Žena se údajně polila alkoholem a chtěla se upálit

Rákos byl překvapení

Právě na boj s rákosem si ochránci přizvali divoké koně. Již před časem přivezli tři z hradecké přírodní lokality Na Plachtě. Ve dvou transportech nyní dorazilo dalších osm z Milovic. „Jakmile zvířata vystoupila v nové lokalitě, začala ji prozkoumávat. Bylo pro ně nezvyklé, že se potkala s rákosem, jelikož my je máme v suché a savanovité lokalitě, kde na něj za celý život nenarazila, takže to pro ně byla premiéra,“ popsal převoz Dalibor Dostál z organizace Česká krajina, která koně z Milovic darovala.

Pro koně to ale bylo příjemné a především chutné překvapení a ihned se pustili do jeho spásání. „Spásáním koně rákos potlačují. Podporují tak kvetoucí rostliny a traviny a pomáhají vytvářet pestřejší mozaiku. Jejich úkolem je úprava prostředí tak, aby území začalo plnit funkci rezervace, tedy území pro ochranu biodiverzity a opylovačů,“ dodal Číp. Ochránci si také lámou hlavu s tím, jak v místě zadržet vodu a obnovit rybník. Poté by existovala šance, že se do lokality vrátí vzácná ptactva.

Ilustrační foto
TÉMA: Sucho je pryč. Ale na jak dlouho?

Nyní budou změny v lokalitě pozorovat, o koně se ale nemusí starat, jsou naprosto soběstační. „Divoký kůň je zocelený z přírody, která se s ním nemazlí, a nepotřebuje lidskou pomoc, je bezúdržbový,“ popsal Číp plemeno, které bylo do Milovic dovezeno z anglického Exmooru.

Divocí koně v této lokalitě nepředstavují jen šetrný způsob, jak chránit přírodu, ale pro organizaci jsou také ekonomicky výhodným způsobem, jak se o území starat. Lidské síly na to totiž mnohdy nestačí a koně zvládnou za méně peněz obstarat větší plochy.