Cyklisté vyjedou dnes dopoledne z obou krajských měst a setkají se ve Vysoké nad Labem. Pardubická skupina, demonstrující zájem města na této dopravní stavbě, vyrazí v devět hodin z Pernštýnského náměstí v čele s primátorkou města Štěpánkou Fraňkovu. Cestou se připojí starostové z vesnic, jimiž má trasa cyklostezky vést.

Vítán je každý, kdo je pro cyklostezku

„Účast přislíbili i představitelé Pardubického kraje, poslanci, zvali jsme novináře. Hlavně je ale vítána cyklistická veřejnost, každý, kdo si přeje, aby cyklostezka vznikla. Jízdu, i setkání ve Vysoké, vnímáme tak trochu jako slib nás politiků občanům, že uděláme vše pro její výstavbu,“ uvedla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Účastníci jízdy ovšem nepojedou do Vysoké nad Labem „cestou necestou“ po budoucí trase cyklostezky, ale po staré silnici na Hradec Králové.
„Máme to dál než kolegové z Hradce Králové a trošku do kopečka, ale zase jsme město cyklistů. Doufám, že to i účastí Hradečákům dokážeme,“ konstatoval se smíchem náměstek pardubické primátorky Martin Bílek, který příležitostně rád vymění automobil za jízdní kolo a na restartu projektu výstavby stezky se podílí.

O výstavbě cyklostezky „mechu a perníku“ se ve východních Čechách hovoří již od roku 2005. V roce 2008 vznikl společný projekt Pardubického a Královéhradeckého kraje a sídelních měst obou krajů, byla zpracována i projektová dokumentace. Peníze na výstavbu chtěly tehdy kraje získat z evropských dotací. Později aktivity utichly.

Celý projekt chtějí nyní restartovat

Nyní chtějí myšlenku vzkřísit obě krajská města. „V současné době je aktualizována projektová dokumentace, ve Vysoké podepíšeme společné memorandum, že skutečně chceme celý projekt restartovat že do něj dáme maximum, práci i peníze,“ řekl náměstek primátorky Martin Bílek.
 Obě velká města podle chtějí na výstavbu získat dotace, například ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Bez jejich finanční spoluúčasti se však tak velká akce neobejde.

 „Vesnice, jejichž katastry stezka povede, jsou na tom s rozpočty hůř než my, ale na nich zase bude ležet tíže jednání o pozemcích, o tom, abychom se už při přípravě vyhnuli rizikovým místům,“ dodal Martin Bílek.

Stezka má stát zhruba 120 milionů

Stezka bude stát zhruba 120 milionů korun a protne pozemky více než 400 vlastníků.

„Součástí její výstavby bude také rozšíření mostu v Němčicích. Trasa dlouhá zhruba 25 kilometrů povede z velké části po břehu Labe a bude využívat stávající polní cesty,“ prohlásila Nataša Hradní z tiskového úseku pardubické radnice.

Co si myslíte o restartu projektu? Je dobře, aby obě krajská města spojila cyklostezka?

DISKUTUJTE