Zaměstnanci pošty při třídění a vysypávání zásilek objevili poškozenou zásilku, která obsahovala neznámý prášek černé barvy. Hasiči ihned po příjezdu zajistili místo nálezu a provedli průzkum. Průzkumná skupina vybavená speciálními přístroji nenaměřila žádné hodnoty.

Hasiči v oblecích nejvyšší ochrany (přetlakové protichemické obleky) provedli zajištění zásilky s černým práškem i další zásilky, které byly potřísněny a zajištěný materiál umístili do nádoby určené k izolování nebezpečných látek.

Všechny osoby, které přišly do styku se zásilkou a černým práškem, prošly dekontaminační sprchou. Na místě je prohlédla zdravotnická záchranná služba.

Policie na místě zjišťovala adresáta a odesílatele, aby bylo možné rychleji identifikovat neznámou látku.

Na místo události byli přivoláni i pracovníci Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče, kteří by měli analyzovat neznámou látku.