„Garáž se zpevněným pozemkem je vklíněna mezi místní základní školu a areál Hasičského záchranného sboru. V minulosti byla parcela součástí areálu věznice a s okolním vyzděným plotem sloužil jako vězeňský dvůr,“ uvedla Tereza Frančová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích. Úřad pozemek převzal od pardubického Krajského ředitelství policie a nyní jedná s vedením města o jeho bezplatném převedení.

„Už jsme zbourali šatlavu a chtěli bychom zbourat i garáž. Na pozemku bychom rádi postavili dětské hřiště nebo venkovní třídu,“ řekl místostarosta Holic Petr Bajer.

Lada Součková