Mezinárodním Dnem Tibetu si svět připomněl 52. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.

„Víme, že situace v Tibetu je stále nelehká. Pokračují převýchovné kampaně proti dalajlámovi, redukují se počty mnichů v klášterech, Tibeťané nemohou slavit své tradiční svátky atd., zkrátka zdejší lid je ve všech sférách života diskriminován. Vyvěšení vlajky na podporu národní identity Tibeťanů je proto pro nás povinnost, základní lidská práva nesmějí být porušována,“ uvedla primátorka města Pardubic Štěpánka Fraňková.

Celosvětová kampaň na podporu Tibetu vznikla v polovině 90. let v západní Evropě. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, Pardubice pak od roku 2003.