Dopravní podnik města Pardubic totiž v pondělí 1. října získal z regionálního operačního programu dotaci 36 milionů korun na přeložku trakčního vedení.

Zároveň s přestavbou pardubického přednádraží na multimodální uzel by se konečně mohli obyvatelé sídliště Dukla dočkat mimoúrovňové cesty k nádraží a dál například do Polabin.

Ministr Dobeš slíbil financovat lávku

„Ministr dopravy Pavel Dobeš přislíbil zafinancování lávky nebo podchodu za předpokladu, že bude zrekonstruováno přednádraží, tedy zrealizován projekt přestavby přednádraží, na který jsme získali dotaci zhruba 90 milionů korun ze švýcarských fondů. Výstavbu této spojnice totiž považuje za logické završení celého projektu. Ve hře je vedle lávky i podchod pod kolejištěm. Zkratka mezi nádražím a Duklou by měla být vybudována z prostředků Správy železniční dopravní cesty," řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.
Financování rekonstrukce přednádraží v hodnotě přesahující 200 milionů korun bude tématem mimořádného zasedání zastupitelstva svolaného na dnešek. Uskuteční se odpoledne od čtrnácti hodin ve Společenském sále Magistrátu města Pardubic.

Odmítnou nakonec švýcarskou dotaci?

Pardubice usilují o to, aby se kraj, podle dohody, podílel na spolufinancování projektu padesáti procenty.
Pardubický kraj je však zatím ochoten uhradit pouze dvanáct milionů, o nichž se hovořilo na počátku dotačního řízení. Pardubice by tak musely na dofinancování projektu přednádraží uvolnit více než 60 milionů korun.
Pokud se město s krajem na spolufinancování nedohodne, případně pokud zastupitelé odmítnou, aby město na sebe převzalo větší finanční závazek, budou muset Pardubice dotaci ze švýcarských fondů, o níž usilovaly od roku 2010, odmítnout.