V Domově pro seniory (DpS) na Dubině přibyly bezbariérové balkony a probíhá zde rekonstrukce bytů, v Domově pro seniory U Kostelíčka mají pro změnu nové speciální vany pro imobilní osoby.

PŘES 11 MILIONŮ KORUN

Celkem bylo do oprav a vybavení obou domů investováno přes 11 milionů korun, přičemž zhruba 5,5 milionu korun poskytly Sociál᠆ní služby města Pardubic (SsmP) a přibližně 5,5 milio᠆nu korun zaplatil magistrát.
„Rozhodli jsme se zafinancovat druhou etapu zateplení Domova pro seniory na Dubině, která vyšla na zhruba 4,9 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Letos zde byla navíc vybudována parkovací místa a nové sjezdy na silnici, na něž jsme z rozpočtu města uvolnili přes 700 tisíc korun včetně DPH," uvedla náměstkyně primátora zodpovědná za investice Helena Dvořáčková.

Nové nájezdy k jednotlivým vchodům budov DpS na Dubině budou sloužit zejména zásobování.

„Chodníky tu byly pouze snížené, což činilo problémy například při dovážce obědů do domova. Navíc zde chyběl prostor pro parkování služebních vozidel a stejně tak neměly kde parkovat ani návštěvy. Auta většinou postávala na kraji chodníku nebo na silnici, vybudovat parkoviště bylo opravdu důležité," podotkl náměstek pardubického primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký.

Podle něj se jedná o postupné a promyšlené investice, které zvyšují komfort uživatelů, ale i podmínky pro návštěvy a potřebné zásobování.

„Naším cílem je, aby se klienti 
v našich zařízeních cítili co nejlépe. Rozvoj zařízení a postupné pozitivní změny jsou zde již více než patrné," řekl Jakub Rychtecký, který si osobně zkontroloval stav investic.
Budova je od loňského roku zateplena, letos byly opraveny zděné balkony.

„Při zateplování jsme zjistili, že spodní zděné balkony byly popraskané a opadávaly, takže jsme je museli nechat opravit. Stále se odehrávají i opravy uvnitř budovy, kde jsme se rozhodli k postupné kompletní rekonstrukci stávajících pokojů tak, aby lépe vyhovovaly zdravotnímu stavu a potřebám péče
o naše uživatele služeb. Bohužel je nemůžeme obnovit všechny najednou, jelikož nemáme klienty kam přemístit. Práce by pak samozřejmě vyšly levněji, kdyby firma mohla předělat třeba čtyři byty najednou," popsal problémy rekonstrukce bytových jednotek ředitel Sociálních služeb města Pardubic Petr Krejčí.

NOVÝ INFOSYSTÉM

Nové byty jsou již uzpůsobeny tak, aby je mohli bez problému využívat také imobilní lidé. Vstupní dveře jsou širší a zvětšil se také prostor v koupelně bytu, která je nyní bezbariérová.

„Klienti a zejména návštěvy pardubického Domo-va pro seniory na Dubině se mohou těšit také na nový informační systém, který nahradí stávající množství cedulí. Bude barevně rozlišen a obsahovat informace o personálu," uzavřela Iveta Koubková z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.