Celkem sto osmdesát stromů odstraní pracovníci Služeb města Pardubic v parku Na Špici. Kácení nadlimitních dřevin je prvním krokem k revitalizaci parku ležícího poblíž soutoku Labe a Chrudimky.

„Rozhodnutí ke kácení 180 stromů nabylo právní moci na podzim loňského roku. Kácení je prvním krokem k revitalizaci celého parku a do dvou let by mělo být v parku vysazeno více než dvě stě nových stromů, které vytvoří novou stabilní vegetační kostru parku," vysvětlil našemu Deníku Miroslav Janovský z tiskového úseku pardubického magistrátu.

Kácet budou Služby města

Do kácení se na základě vítězství ve výběrovém řízení pustili pracovníci Služeb města Pardubic.
„Kácení a odstraňování dřevní hmoty budeme v závislosti na počasí uskutečňovat do konce března. V tomto období se bude v parku i navazujícím okolí pohybovat zvýšené množství těžké techniky. Podle místa, kde se bude aktuálně kácet, bude vždy část parku uzavřena. Prosíme proto všechny uživatele parku, aby uzavření, v zájmu vlastní bezpečnosti, respektovali," upozornil občany Vlastislav Šanda ze Služeb města Pardubic.

Rozsah kácení je prý v pořádku

Narozdíl od nedalekých Tyršových sadů se vedení města nemusí obávat, že by se kácení v parku Na Špici setkalo s odporem občanských sdružení. Zdá se, že s rozsahem kácení stromů Na Špici jsou všichni smířeni.

„Rozsah kácení je v pořádku, nedá se s tím nic jiného dělat. V pardubickém parku Na Špici je totiž skutečně velký problém se zdravotním stavem stromů," uvedl Jiří Svoboda z občanského sdružení Chráníme stromy.

Nemocné stromy jsou prý vrby, které vyrostly z pařezů a dnes jsou nahnilé. „Jedinou naší připomínkou je, že by se kácení třeba v okolí Spojilského odpadu mohlo nechat až na podzimní sezonu, aby ta oblast nebyla úplně bez dřevin," nechal se slyšet Jiří Svoboda.

Park Na Špici
Projekt Revitalizace parku Na Špici řeší území vymezené soutokem řek Labe a Chrudimka a Spojilským odpadem.
Mezi hlavní cíle projektu patří pomocí lávky přes Chrudimku napojit park na centrum, oživit tuto část města a umožnit denní rekreaci obyvatel všech věkových kategorií, včetně vybudování přiměřeného zázemí. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města.