Dalších 5,5 milionů korun je pak možné využít v programu podpory infrastruktury cestovního ruchu.

„Oba programy jsme mohli významně navýšit oproti loňskému roku i oproti původně schválenému rozpočtu, a to díky přebytku daní. Ten první o tři miliony a druhý o 1,5 milionu korun," informoval krajský radní René Živný, který má sport i cestovní ruch ve své kompetenci.

Některé dotace ještě musí schválit Zastupitelstvo Pardubického kraje, které je projedná 21. dubna.

Mnoho žadatelů

Přesto ani tak nemohly být uspokojeny všechny požadavky. Žadatelé o dotace pro investice ve sportovních zařízeních žádali celkem 17 milionů korun a pro infrastrukturu cestovního ruchu přes 7 milionů korun.

Seznam žadatelů schválených k poskytnutí či neposkytnutí programových dotací bude zveřejněn nejpozději do 14 dnů po projednání na zastupitelstvu, a to na internetových stránkách Pardubického kraje.