Jejím cílem je získat celkovou studii sportovního areálu na Dukle a architektonický návrh budoucí atletické haly.

Zastupitelé na svém zatím posledním zasedání rovněž rozhodli o uvolnění 12 milionů korun v příštích dvou letech na pořízení projektové dokumentace haly.

Radnice shromáždila požadavky sportovních klubů, které areál využívají. Zorganizovala také několik setkání s veřejností na téma rozvoje areálu. Vznikla tak představa o potřebných sportovištích, kapacitách hracích ploch a tribun. Dalším krokem je zapracování těchto představ do studie.

„Získáme koncepční materiál, který postupně v příštích 20 až 30 letech budeme naplňovat stavbami," uvedla náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková.
V první etapě by měla vzniknout krytá atletická hala s výškou sedm metrů, náklady na ni se odhadují na 250 milionů korun.

Podle manažera projektu Miroslava Janovského bude o ni zájem, neboť zatím v Česku existuje pouze jediná srovnatelná v Praze.
Město si dalo zpracovat průzkum potenciálních uživatelů haly z okruhu 70 kilometrů. Z něho je prý zřejmé, že by se zaplnila.

Celkové náklady na dvoukolovou soutěž dosáhnou až 2,8 milionu korun, z toho na ceny a odměny připadají dva miliony korun.
Někteří zastupitelé měli k uspořádání mezinárodní soutěže připomínky.

Například Jan Linhart (Patrioti Pardubic) poukazoval na to, že části areálu se již opravují. „Viděl bych jiné lokality, které by si takovou soutěž zasloužily. Považuji takovou sumu za vyhazování peněz," řekl Jan Linhart.
Pochybnosti měl i Karel Haas (ODS).