Chemická olympiáda je tradiční soutěží pro studenty gymnázií a středních průmyslových škol, kteří si vedle výuky chemie v rámci osnov našli čas na další zdokonalení v oboru, který většinou chtějí po ukončení střední školy dále studovat. V rámci soutěže mohou změřit síly s dalšími stejně nadanými studenty a předvést své znalosti i praktické dovednosti.

Ústřední komise Chemické olympiády při výběru soutěžících plně respektovala výsledky zaslané krajskými komisemi. V obou kategoriích tak byli vybráni ti nejlepší z krajských kol: v kategorii A celkem 47 soutěžících a v kategorii E 7 soutěžících. Národního kola Chemické olympiády se tedy v Pardubicích zúčastní 54 středoškoláků. Studenti budou soutěžit v úterý a ve středu 25. a 26. ledna v nových laboratořích Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Slavnostní zahájení národního ročníku Chemické olympiády proběhne v posluchárně A1 Auly Arnošta z Pardubic dnes v 17 hodin.
Výsledky budou vyhlášeny ve čtvrtek 27. ledna v 10 hodin v posluchárně C1 na Fakultě chemicko-technologické (budova HA).

Všichni účastníci národního kola Chemické olympiády dostanou v případě, že zahájí vysokoškolské studium chemie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, motivační mimořádné stipendium ve výši 2400 Kč měsíčně v prvním akademickém roce studia. Za umístění od 1. do 3. místa olympiády budou v obou kategoriích navíc oceněni speciální cenou děkana fakulty.

Národní kolo 47. ročníku Chemické olympiády kategorií A a E připravuje ve spolupráci s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice a Ústřední komisí Chemické olympiády Vysoká škola chemicko-technologická v Praze z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které tuto akci každoročně vyhlašuje. Na zabezpečení olympiády se též podílí Česká společnost chemická.

(vw)