Na pardubické univerzitě začaly tento týden přijímací zkoušky. Škola pro příští akademický rok plánuje přijmout na svých sedm fakult do šedesáti studijních programů se 115 obory na 5200 uchazečů o vysokoškolské studium. „V prvním kole podávání přihlášek ke studiu přijaly fakulty do bakalářských programů dvojnásobný počet přihlášek, než je vyhlášených míst k přijetí – celkem 7400,“ informovala náš Deník mluvčí pardubické univerzity Valerie Wágnerová.

„Je zajímavé, že více přihlášek než v loňském roce letos obdržely technicky a přírodovědně zaměřené fakulty – Fakulta chemicko–technologická (nárůst o 150), Fakulta elektrotechniky a informatiky (o 120) a také Fakulta zdravotnických studií,“ prohlásila mluvčí univerzity.

„Tradičně největší počet přihlášek do bakalářských programů zaznamenala Fakulta ekonomicko–správní (2300) a Dopravní fakulta Jana Pernera,“ řekla Valerie Wágnerová.

„Největší převis zájmu o studium vzhledem k plánovanému počtu přijímaných je u oboru Restaurování a konzervace kamene Fakulty restaurování v Litomyšli, kam může být přijat každý pátý uchazeč,“ uzavřela mluvčí.