Ti se mohou účastnit dvou specializovaných bloků. Univerzita třetího věku nabídne studentům možnost vzdělávání 
v humanitním, nebo technickém oboru. „Na Fakultě filozofické se během přednáškových cyklů posluchači seznámí s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost," řekla Dita Jančaříková z Fakulty filozofické. Techničtí nadšenci si přijdou na své v druhé části výuky. Odborně zaměřený blok se soustředí na oblast silniční, železniční, vodní a letecké dopravy, dopravních staveb, elektrotechniky či ekologie. Zatímco technická část má obsazenou kapacitu, humanitní blok nabízí poslední volná místa.

Univerzita 2. října pořádá Senior Day. Klasičtí studenti si budou moci společně se seniory zasportovat.