Stavba úseku byla slavnostně zahájena 4. prosince 2018. Kvůli složitému majetkoprávnímu vypořádání během přípravy se začátek stavby rozbíhal pomalu. Cena stavby je dle Ředitelství silnic a dálnic přes 3,2 miliardy korun.