Již po třinácté se letos Pardubice připojí k mezinárodní akci nazvané Dny evropského dědictví (European Heritage Days – EHD).
Pro milovníky památek navíc připravily fotografickou soutěž, v níž mohou ti, kteří Dnů evropského dědictví využijí k putování po pardubických památkách, získat velmi zajímavé ceny.

Návrat ke kořenům

„Národním tématem letošního ročníku je Návrat ke kořenům. Tuto neděli 14. září se v Pardubicích v pravé poledne otevřou nejzajímavější historické objekty, včetně těch, kam běžně návštěvníci nemají možnost nahlédnout," říká pro Deník Nataša Hradní z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

„Mimořádným počinem bude například zpřístupnění pardubického Zámečku, Larischovy vily, v níž byli za druhé světové války před popravou vězněni čeští občané včetně obyvatel Ležáků," upřesňuje Nataša Hradní.
Zájemci se mohou podívat i do katakomb pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie či vystoupat do zvonice vedle kostela svatého Bartoloměje.

Zcela nově se do programu Dnů evropského dědictví zapojuje též Okresní archiv Pardubice, který pro návštěvníky chystá prezentaci zajímavých archiválií.
Zájemci však nepřijdou ani o tradiční a oblíbené součásti programu, jako jsou procházky městskou památkovou rezervací s historikem a dlouholetým ředitelem Východočeského muzea Františkem Šebkem, zpřístupnění zámku, radnice, galerií, kostelů či židovského hřbitova. Nebude chybět ani Velký návštěvní den ve Východočeském divadle a mnoho dalšího.

Vstup zdarma

„Všechny objekty zapojené do programu budou v neděli přístupny zcela zdarma či za symbolický poplatek od 12 do 17 hodin. Mezi jednotlivými památkami návštěvníky budou vozit historická vozidla vypravená speciálně pro tuto příležitost Dopravním podnikem města Pardubic," dodává Nataša Hradní.

Více informací

Bližší informace naleznete na programových skládačkách EHD, které jsou k vyzvednutí v Turistickém informačním centru, na zpřístupněných památkách a na webu www.ehd.cz či www.pardubice.eu.

Doprovodné akce na památkách:
1. Kostel svatého Bartoloměje (12 – 17 hodin)
2. Zvonice u kostela svatého Bartoloměje – novinka (15 – 17 hodin) – prohlídky zvonice, ve skupinách – maximálně 15 osob)
3. Kostel Bolestné Panny Marie (12 – 17 hodin)
4. Kostel svatého Jana Křtitele (12 – 17 hodin)
5. Kostel Nanebevzetí Panny Marie – novinka (13 – 15 hodin)
6. Zámeček Pardubice – Larischova vila (na snímku) – novinka (Prohlídky ve 12, 12:30, 13, 14:30, 16:30, přednášky „Stroje na smrt" (13:30) a „Cesta ležáckých a lidických dětí" (15 hodin)
7. Zámek (12 – 18 hodin), prohlídka zaměřená na interiér a exteriér zámku jako pernštejnské rezidence (13 a 15 hodin)
8. Státní okresní archiv Pardubice – novinka (12 – 17 hodin)
9. Radnice (12 – 17 hodin)
10. Zelená brána (12 – 17 hodin)
11. Židovský hřbitov (12 – 17 hodin)
12. Východočeské divadlo Pardubice - Velký návštěvní den (13 a 15 hodin), vstupné 30 korun– nutno předem rezervovat na pokladně
13. Příhrádek + Galerie města Pardubic (12 – 18 hodin), komentované prohlídky (13, 14:30, 16 hodin).
14. Východočeská galerie v Pardubicích (12 – 18 hodin Dům U Jonáše), výtvarná dílna pro děti od 4 do 12 let (10 – 12 hodin), přednáška „Prostory Východočeské galerie na zámku a v Domě U Jonáše a jejich využití v minulosti" (16 hodin)
15. Univerzita Pardubice – historická budova na náměstí Čs. Legií
Komentované prohlídky ve 14:30 a 15:30
16. Machoňova pasáž (12 – 17 hodin)

Akce celoměstského charakteru, které budou součástí Dnů evropského dědictví v Pardubicích:
- Exkurze po městské památkové rezervaci s odborným výkladem historika Františka Šebka (14 a 16 hodin), sraz účastníků u Morového sloupu na Pernštýnském náměstí
- Jízdy historických vozidel městské hromadné dopravy

Tereza Šimečková