„Měli jsme pocit, že chybí představa, jak je stavba myšlena dnes, jak společnost pohlíží na tuto památku, co od ní očekává a co by měla umět nabídnout pro dnešní život. To je obsah generelu nabídnout koncept, kam by stavba měla v dalších 15 až 20 letech směřovat,“ popsal jeden z architektů Petr Všetečka.

Generel se zabývá několika důležitými tématy, například vyzdvihnutím zámku jako sídla Pernštejnů. Měl by tak vzniknout nový prohlídkový okruh, který provede sály a místnostmi v současné době využívanými pro stálé expozice, výstavy, depozitáře nebo dílny.

„Některé provozy a depozitáře přesuneme postupně do Ohrazenic, historická expozice se stane součástí okruhu a další, poměrně rozsáhlé výstavní prostory nám tento generel nabízí v hospodářských budovách na nádvoří, včetně velmi komfortního návštěvnického a vzdělávacího centra,“ přiblížil změny ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

S tím je spojeno i přestěhování Východočeské galerie. Zástupci kraje proto jednají o odkupu části Gočárových mlýnů, kam by se mohla přesunout.

V neposlední řadě by mělo dojít i k přesunu expozice skla. Prostory sálu ve třetím nadzemním podlaží by se tak nově staly hlavním společenským centrem.

Novou koncepci schválili krajští radní. Veřejnost si nový generel může prohlédnout na výstavě, která bude celý prosinec umístěna ve foyer bývalé reálky na Krajském úřadu. (als)