Přehled pardubických základních škol (ZŠ) podle spádových obvodů (SO):
SO 1: ZŠ Družstevní, ZŠ Prodloužená, ZŠ npor. Eliáše, ZŠ Ohrazenice
SO 2: ZŠ Bratranců Veverkových, ZŠ Štefánikova, ZŠ Závodu míru
SO 3: ZŠ Dubina, ZŠ Spořilov, ZŠ Studánka, ZŠ Pardubičky
SO 4: ZŠ Benešovo náměstí, ZŠ Josefa Ressla, ZŠ Staňkova, ZŠ Waldorfská, ZŠ Svítkov
17. školou je Základní a praktická škola Artura Krause

Krajské město se opět chystá na zápisy do prvních tříd. „Konat se budou ve středu 4. a ve čtvrtek 5. února od 13 do 18 hodin ve všech sedmnácti základních školách zřizovaných městem Pardubice," informovala náš Deník Alexandra Tušlová z tiskového úseku pardubické radnice.

„K povinné školní docházce musejí rodiče podle školského zákona přihlásit dítě narozené do 31. srpna 2009, výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. června 2010," sdělila Alexandra Tušlová.

K zápisu jdou letos velmi silné ročníky

„K zápisu do škol se letos chystají velmi silné ročníky. Z dvaatřiceti mateřinek ve městě půjde k zápisu 1164 dětí. Z devátých tříd letos odejde 705 žáků, což ve výsledku znamená, že se ve většině škol počet žáků opět navýší," poznamenal náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.

„Celková kapacita pardubických základních škol je dostačující, podle našich propočtů bude naplněna asi na 88%," řekl Jakub Rychtecký.

„Rodiče mohou dítě přihlásit na libovolnou základní školu, přednostně však budou přijímány děti s bydlištěm ve spádovém obvodu školy. Rodiče mohou mít jistotu, že každé dítě bude v rámci spádového obvodu umístěno," uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sportu pardubické radnice Ivana Liedermanová.

Školské spádové obvody stanovuje vyhláška města. Její přesné znění a mapu lze najít na webu města.

Není-li dítě přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může jeho zákonný zástupce požádat písemně ředitele školy o jednoroční odklad.

„Žádost musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Děti, které dostaly odklad v loňském roce, se letos musejí k zápisu dostavit znovu," upřesnila Alexandra Tušlová.

Svítkovským nově pomůže autobus

I přesto, že je míst v pardubických základních školách dost, radnice očekává převis poptávky rodičů nad nabídkou volných míst ve čtvrtém školském obvodě, a to na základní škole ve Svítkově.
Právě do této části města se před několika lety nastěhoval velký počet mladých rodin, jejichž děti půjdou po prázdninách do školy.

„Celkově je ve čtvrtém školském obvodě kapacita dostatečná. Prvňáčkům a jejich rodičům zajistíme od 1. září nový školní spoj ze Svítkova přímo na Duklu, kde jsou další spádové školy," ujistil rodiče náměstek primátora.
Nové vedení města podle něj vnímá potřebu situaci ve Svítkově řešit, zadalo proto zpracování projektu, který umožní rozšířit výukovou kapacitu na zdejší škole.

Školy pamatují i na děti s handicapem

„V souvislosti s vlnou otazníků, které se vyrojily v poslední době kolem začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, chceme ujistit rodiče těchto dětí, že naše školy jsou připraveny je přijmout a hledat společnou cestu k jejich plynulé integraci. Žáků, kteří ke svému studiu potřebují větší péči, případně osobního asistenta, máme zatím na našich školách kolem tří set," prohlásil Jakub Rychtecký, který má ve své gesci náměstka primátora kromě školství také sociální politiku.