„Síň slávy Velké pardubické bude široké veřejnosti prezentovat historii i současnost tohoto unikátního dostihu,“ přiblížil náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Ve své historii má dostih, neodmyslitelně spjatý s Pardubicemi, řadu světlých, ale také smutných chvil. I o nich by měla vyprávět síň slávy. Projekt vychází z koncepce rozvoje cestovního ruchu města. „Již zpracovaná ideová studie vychází z umístění v přízemních prostorách tribuny B, počítáme tedy s využitím stávajících prostor,“ uvedl místopředseda představenstva a výkonný ředitel Dostihového spolku Martin Korba.

Spolku poskytne město dotaci ve výši 70 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace na celoroční interaktivní prezentaci nejstarší sportovní akce v České republice. Peníze uvolníz Programu podpory cestovního ruchu, díky kterému pomáhá zafinancovat například každoroční výstavu Koně v akci. Projekt Síně slávy Velké pardubické by měl být hotový do konce března příštího roku.

Velkou pardubickou koně a jejich jezdci poprvé absolvovali v roce 1874. Dnes je vrcholem české dostihové sezony a také nejstarším a nejtěžším dostihem v kontinentální Evropě. Ze všech sportů má v České republice nejdelší tradici.  Alice Šplíchalová