Všestrannost, někdy nazývaná také jako military, prověřuje schopnosti koně a jezdce ve třech disciplínách. Soutěž se zrodila z potřeby armády testovat všestrannou způsobilost koní. Sportem – a to i olympijským – je od počátku 20. století.

V Pardubicích patří závody všestrannosti k oblíbeným disciplínám. Po drezurách a parkurech na kolbištích se totiž atraktivní terénní zkouška koná v dráze Velké pardubické. Letní všestrannost je současně také oblastním mistrovstvím Východočeské oblasti České jezdecké federace.

O titul šampiona se utkají jezdci v kategoriích senioři, mladí jezdci, junioři, děti a také družstva a jezdci na pony. Vypsáno je celkem devět soutěží. „Připravili jsme i několik dalších ocenění napříč soutěžemi, budeme například oceňovat nejmladší a nejstarší dvojici jezdec – kůň. A chceme závodníky i trošku pobavit, budeme volit také Miss Mistrovství v Letní všestrannosti,“ uvedla Kateřina Mandysová, manažerka sportovního provozu Dostihového spolku.

Vstup pro diváky je zdarma.