První část kroniky Pardubic, tedy expozice, která znázorňuje bitvu u Milána a to, jakým způsobem Pardubice přišly ke  svému znaku s polovinou koně, byla instalována vloni. Nyní byla expozice rozšířena o další část, která znázorňuje příběh o tom, jak rod Pernštejnů přišel ke svému znaku zubra.

„V letošním roce se nám díky grantům, které jsme získali mimo jiné i od města, podařilo posunout kroniku Pardubic o kus dál. Pro návštěvníky Zelené brány jsme připravili expozici se zubrem.  Předpokládáme, že do konce roku dokončíme i zbytek expozic ve věži. Ještě není přesně rozhodnuto, které to budou, ale určitě počítáme s expozicemi hodináře a kronikáře. Když tedy návštěvníci Zelené brány budou procházet věží nahoru na vyhlídku, budou se jim těmito expozicemi připomínat jednotlivé historické okamžiky Pardubic,“ uvedla Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice, které expozici zřizuje.  (kat)