Pardubičtí zastupitelé jednoznačně podpořili myšlenku získání bývalého vojenského cvičiště u Chrudimky do majetku města. Město tak požádá o stát o bezúplatný převod území, na kterém by v budoucnu mohla být rekreační zóna pro obyvatele Pardubic.

„Pro návrh, který zpracovalo vedení města ve spolupráci s Iniciativou Přírodní park Červeňák, hlasovali všichni přítomní zastupitelé, a co je důležitější, žádný nebyl proti. A to je v poněkud rozhádaném pardubickém zastupitelstvu opravdová výjimka," nechal se slyšet Miroslav Seiner, který návrh na jednání před pardubickými zastupiteli obhajoval jménem této iniciativy.

Jen začátek

„To, že zastupitelstvo vyjádřilo jednoznačnou vůli vytvořit v tomto krásném místě pro občany natrvalo nový park, to je podle nás úžasné a skýtá to naději, že se tento záměr podaří opravdu realizovat. Ale souhlas pardubických zastupitelů je jen začátek. Teď totiž přijde to nejtěžší – přesvědčit ministerstvo obrany o tom, že si plány města opravdu zaslouží podporu," dodal Miroslav Seiner.

Iniciativa Přírodní park Červeňák v tom městu hodlá i nadále pomáhat. Představitelé iniciativy chtějí, aby u Chrudimky vznikla specifická příměstská rekreační a oddychová zóna, pěšími a cyklistickými trasami spojená se samotným centrem města.

„Především se pokusíme získat podporu co největšího množství občanů města formou petice, kterou chceme v následujících dnech maximálně propagovat. A současně oslovíme se žádostí o podporu i pardubické poslance," sdělil zastupitel prvního pardubického městského obvodu Filip Sedlák, který aktivity iniciativy koordinuje.

Zatím se ale vedou diskuse o tom, v jakém režimu by měla případná rekreační zóna fungovat. Spolek Zelená pro Pardubicko podal koncem loňského roku návrh na vyhlášení lokality na pravém břehu Chrudimky, užívané dříve jako vojenské technické cvičiště, za přírodní památku.

To ale některým zastupitelům nepřipadá jako nejšťastnější řešení.

„Jsem proti tomu, aby se tam vyhlašovala jakákoliv kategorie zvlášť chráněného území podle zákona o ochraně přírody a krajiny. To s sebou vždy přináší zbytečná byrokratická omezení a regulaci volného pohybu lidí," vyjádřil se pardubický opoziční zastupitel za ODS Karel Haas.

Dostatečná ochrana

Vyhlášení přírodního parku by mohlo znamenat třeba omezení pohybu lidí mimo vyznačené stezky, značně by to prý snížilo možnost pořádat v lokalitě společenské akce. „Toto území má dostatečnou ochranu zajištěnou už územním plánem, ve kterém se nepočítá s komerčním využitím této lokality," poznamenal zastupitel Petr Klimpl (ODS).

Představitelé iniciativy na obnovu Červeňáku se ale dušují, že místo rozhodně nechtějí uzavírat lidem. „Tyto obavy jsou úplně liché. Samozřejmě chceme, aby významné přírodní hodnoty, například krásná a přísně chráněná vážka klínatka rohatá, která v území žije, byly odpovídajícím způsobem chráněny. Ale to naprosto nebrání citlivému a rozumnému využívání prostoru jako rekreačního příměstského parku," konstatovali zástupci iniciativy.

Město nyní musí podat u ministerstva obrany oficiální žádost o převod pozemků a obhájit svoji představu jejich trvalého nekomerčního využití.