Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Pardubic připravil pro své klienty na začátek roku 2012 několik novinek. Jejich cílem je další zkvalitnění poskytovaných služeb. Na pokladně živnostenského úřadu bude možné ode dneška provádět platby správních poplatků platební kartou. Ve stejný den se také rozjede zkušební provoz vyvolávacího a objednávkového systému.

Chcete se vyhnout čekání na úřadě?

„Každý klient si při příchodu na oddělení registrace vytiskne lístek s pořadovým číslem, tím je zařazen do fronty a čeká na své vyvolání. Odpadnou tak neshody s občasným předbíháním již čekajících klientů a zlepší se zároveň i orientace v budově,“ vysvětluje vedoucí odboru Rudolf Havlík.
Od února bude navíc možné objednat se na jednání na oddělení registrace obecního živnostenského úřadu na konkrétní den a hodinu prostřednictvím webového portálu a vyhnout se čekání na úřadě.

„Možnost elektronického objednání už mají naši klienti, pokud žádají o vydání cestovních dokladů a občanských průkazů, stejně tak na odboru dopravy v případě žádostí o vydání řidičských průkazů nebo při registraci vozidel. Od konce minulého roku je pak možné si on-line zamluvit i svatební obřad,“ říká tajemník magistrátu Michal Zitko.

Živnostenský úřad v Gorkého ulici

„Pracoviště Obecního živnostenského úřadu v Pardubicích naleznete v ulici Gorkého 489,“ doplňuje Miroslav Janovský z tiskového úseku pardubického magistrátu.

„Úřad zabezpečuje výkon státní správy v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, zákonem o zemědělství a zákonem o volném pohybu služeb, tj. zajišťuje vydávání živnostenských oprávnění, včetně jejich změn, vede evidenci zemědělských podnikatelů, provádí kontroly podnikatelských subjektů v režimu svých pravomocí a plní funkci jednotného kontaktního místa,“ uzavírá.