Knihovna nabízí stolní kamerovou zvětšovací lupu s hlasem a přenosnou kamerovou lupu. K dispozici je také zvukový portál Friendly Vox, který handicapovaným čtenářům umožňuje přístup k e-mailové schránce, dennímu tisku nebo sociálním sítím.

Nevidomí si mohou také půjčit jednu z knih do ucha – zvukové nahrávky děl na magnetofonových kazetách nebo na CD ve formátu audio a MP3.

„Usilujeme o to, aby si u nás cestu k četbě našel opravdu každý,“ vysvětlila ředitelka krajské knihovny Radomíra Kodetová. Pomůcky jsou k dispozici na informačním oddělení knihovny.