Velký rozruch mezi pardubickými opozičními politiky způsobila na první pohled nevinná informace. Radní města chtějí dát půlmilionovou dotaci pro Nadační fond Naše nemocnice. Kritikům ovšem vadí, že v soukromém fondu figurují jména čelních představitelů města.

„Rozhodli jsme se fond založit jako soukromé osoby. Chtěli jsme otevřít debatu, zda je areál na Kyjevské místem, kde by měla stát nemocnice 21. století. Každý ze zakladatelů vložil do fondu deset tisíc korun," vysvětlil náměstek pardubického primátora Jan Řehounek.

NOVÉ PŘÍSTROJE

Fond má pomoci nejen rozvoji myšlenky nové nemocnice, ale mají z něj jít peníze i na zlepšení vybavení Pardubické nemocnice. Požadovaný půl milion by měl pomoci koupit ultrazvuk pro vyšetření kyčlí novorozenců.

„Je to privátní fond, od kterého dává Pardubický kraj ruce pryč. Dlouhá léta přitom fungovala praxe, že město přispívalo Pardubické nemocnici přímo na konkrétní projekty. Je zjevné, že si pánové Řehounek a Novohradský budou pod tímto bohulibým záměrem dělat vlastní politickou kampaň před krajskými volbami," nešetřil kritikou opoziční zastupitel František Brendl.

Nutno ovšem podotknout, že půlmilionovou dotaci musí ještě schválit zastupitelé, na příštím zasedání lze proto očekávat bouřlivou diskusi 
o tomto bodu. Zakladatelé ovšem odmítají, že by byl fond netransparentní.

„Nadační fond je transparentní, má přísná interní pravidla. Nejde o žádnou anonymní fyzickou osobu 
s neprůhlednými vazbami," prohlásil předseda správní rady fondu a radní města Vítězslav Novohradský.

Jedním z hlavních cílů nadačního fondu je rovněž vyvolat diskusi o výstavbě nové nemocnice v Pardubicích. Možnosti jejího rozvoje v současném areálu jsou totiž omezené.

„Město má a musí mluvit do toho, jak má vypadat nemocnice. Beru jako chybu, že to předchozí vedení města nedělalo a nežilo problémy, které nemocnici trápí," nechal se slyšet Vítězslav Novohradský.
V minulosti se třeba hovořilo o tom, že by bylo možné vybudovat monoblokovou nemocnici v bývalých kasárnách T. G. Masaryka na Zborovském náměstí. Po odkoupení chátrajících budov od ministerstva obrany by měl téměř celý areál patřit městu.

SOUHLASÍ S VÝSTAVBOU

Z bleskového internetového průzkumu společnosti Analytics Data Factory (ADF) vyplynulo, že 75 procent respondentů souhlasí s výstavbou nové nemocnice v krajském městě. Průzkum zjišťoval také to, kde by mělo zdravotnické zařízení stát. Přes 47 procent lidí jmenovalo Masarykova kasárna, zhruba 33 procent tázaných by stavělo v současném areálu a dalších 20 procent by nemocnici postavilo na úplně jiné nezastavěné ploše.

„Při bleskovém průzkumu lze na relativně malém vzorku respondentů zjistit názor většiny populace," vyjádřil se majitel firmy ADF Michal Dudek s tím, že se bleskového průzkumu zúčastnilo 200 lidí. To, že současný areál nemocnice není ideální, se řeší už asi dvacet let.

„Nemocnice je limitovaná koncepcí, která byla platná někdy před 60 lety. Novou nemocnici Pardubický kraj potřebuje. Proto tento projekt podporuji. Dnes se 
v areálu Kyjevská musí pacienti různě převážet mezi pavilony, proto by určitě bylo ideální, kdyby mohla vzniknout moderní monobloková nemocnice," řekl před časem Deníku šéf pardubické krajské záchranky Pavel Svoboda.

Přesun nemocnice by nevadil ani bývalé primátorce Pardubic Štěpánce Fraňkové. „Některé pavilony v areálu Kyjevská už dnes nevykazují takové parametry, jaké by měly. Přesun do Masarykových kasáren je ale spíše otázkou finanční," podotkla lékařka Pardubické nemocnice.

Podle propočtů Vítězslava Novohradského by se nová nemocnice dala prý postavit za tři až čtyři miliardy korun. „Při poctivé kalkulaci všech současných nákladů Pardubické nemocnice, energetických a dalších úsporách vyplývajících 
z monobloku a podpoře místních patriotů by se nám tyto náklady poměrně brzy vrátily," doplnil radní.

CO VADÍ KRITIKŮM?Město Pardubice dosud přispívalo Pardubické nemocnici přímo na jednotlivé projekty a žádný fond 
k tomu nepotřebovalo.
- Fond založili vrcholní představitelé Pardubic, kteří následně schvalovali dotaci v radě města.
- Nadační fond bude sloužit k předvolební kampani konkrétních politiků.

PROČ ZALOŽILI FOND?Chtěli otevřít debatu o stavbě nové nemocnice 
v Pardubicích.
- Nadace má pomáhat nemocnici s přístrojovým vybavením. Prvním přístrojem bude ultrazvuk pro vyšetření novorozenců.
- Snaha vytvořit platformu pro komunikaci všech subjektů, kterých se zdravotní péče týká.

O Nadačním fondu Naše nemocnice

Ve správní a dozorčí radě Nadačního fondu Naše nemocnice (NFNN) figuruje pět členů rady – primátor Martin Charvát, jeho náměstci Jan Řehounek a Helena Dvořáčková a radní Vítězslav Novohradský a Vladimír Ninger. Kromě politiků se ve fondu angažují také ředitelé krajských nemocnic.

Cílem fondu je rozvinout širokou diskusi na téma nezbytnosti vybudovat novou nemocnici 
v Pardubicích. „Všechny názory pro nás budou důležité, očekáváme podporu, ale také zdravou opozici. Každý názor bude důležitý," píše se na webových stránkách NFNN.