Objízdná trasa určená pro vozidla záchranné služby povede přes ulice Komenského a Kyjevská. Parkování v těchto místech ale bývá živelné, což dokazují i čísla za první dva měsíce tohoto roku. Ve zmiňovaných ulicích bylo zjištěno celkem 257 vozidel parkujících v rozporu se zákonem.

Městská policie důrazně apeluje na řidiče, aby respektovali dopravní značení a svým špatným parkováním neohrožovali životy těch, kteří potřebují rychlou pomoc zdravotníků. Připomíná, že vozy záchranné služby budou využívat lávku pod Vinicí. Trasa pro výjezd povede ulicí Kyjevskou a Komenského na stezku pro pěší a cyklisty a lávku přes Chrudimku a dál ulicí K Vinici na S. K. Neumanna.

Do nemocnice budou sanitky zajíždět v opačném směru, od lávky ale pojedou po Kyjevské vedoucí podél severní (dolní) části nemocnice a vjíždět do areálu budou dolní nebo hlavní vrátnicí. Lávka na Vinici je již pod neustálým dohledem naší kamery, to aby nedocházelo k tomu, že by si cestu chtěli krátit ostatní řidiči. Zjištěná vozidla budou nahlášena a řešena ve správním řízení. Na části ulice Pod Vinicí od administrativního centra k mostu bude kvůli průjezdnosti platit zákaz zastavení všech vozidel v obou směrech. V místech budou probíhat namátkové kontroly a parkující vozidla mohou počítat s rizikem odtahu.