„Plánovaná rekonstrukce představuje přestavbu železniční stanice, tedy podstatné části kolejiště, stavbu nového ostrovního pátého nástupiště a s tím související prodloužení příjezdového a odjezdového podchodu. Kompletní modernizací projdou také všechna stávající nástupiště. Nástupištní hrany budou v úrovni podlahy železničního vozu, což značně usnadní nastupování a vystupování z vlaku. Vybaví se novým informačním a orientačním systémem, rozhlasem a zvukovými majáčky pro nevidomé,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Na všechna nástupiště bude možné se dostat pomocí eskalátorů, bezbariérový přístup zajistí výtahy v odjezdovém podchodu.

Rychlejší jízda

Modernizace se výrazně dotkne i železniční infrastruktury. „Dnešní traťová rychlost je v hlavních průjezdných staničních kolejích 100 kilometrů za hodinu a ve směru na Rosice nad Labem pouze 40 kilometrů za hodinu. Po dokončení modernizace budou vlaky schopny projíždět stanici rychlostí až 160 kilometrů za hodinu,“ řekl Illiaš.

Nedílnou součástí proto bude také montáž nového trakčního vedení ve stejnosměrné napěťové soustavě 3 kilovolty umožňující rychlost do 160 kilometrů za hodinu. Vlaky ovšem výrazně ztichnou, a to díky pražcům s pružným upevněním.

Vyšší bezpečnost

„O vyšší bezpečnost se postará nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie – plnohodnotné elektronické stavědlo. Ovládat ho budou dispečeři z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze. Počítá se také s implementací evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS a úpravou zařízení pro automatické vedení vlaku AVV,“ dodal Illiaš.
Po celou dobu rekonstrukce by měl být zachován provoz, i když omezený. „Nedojde k celkové výluce nádraží,“ konstatoval Illiaš.

Součástí projektu je také nová lávka pro pěší. Podle návrhu architekta a pardubického zastupitele Milana Košaře by měla mít tvar průhledného tubusu a s jednotlivými nástupišti pardubického nádraží bude spojena eskalátory. „Osobně jsem preferoval spíše variantu prodloužení stávajícího podchodu, ale hlasování zastupitelů rozhodlo o realizaci lávky,“ popsal Košař.

Cestující si po ní budou moci zkrátit cestu z nádraží na Duklu, povede z přednádraží až do ulice K Vápence. „Spojit tyto dvě lokality je více než nutné, většina lidí si totiž cestu ze sídliště zkracuje přes koleje, což není zrovna bezpečné,“ poznamenala náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Zrekonstruují i hotel

Následovat bude oprava hotelu a samotné nádražní budovy. Rekonstrukci hotelu má SŽDC v plánu na rok 2020. Památkově chráněná budova dostane novou fasádu, okna, střechu a inženýrské sítě. Sloužit bude pro vlastní potřeby SŽDC. „Budovu nádraží máme zahrnutou do investiční činnosti po roce 2020. Nicméně obě stavby podléhají schválení Centrální komise Ministerstva dopravy,“ konstatoval Illiaš.