Nemocnice v celé republice se připravují na zavedení ceníku pro některé nadstandardní výkony.


Pacient si bude moci připlatit za lehčí sádru, samostatný pokoj či oční čočky. Jenže pravidla zatím nejsou pevně daná a nemocnice tak nemají z čeho vycházet. Definitivní jistotu tak pacienti mohou očekávat kolem dubna. Jaká je situace v pardubické nemocnici, na to odpověděl Roman Michálek, náměstek léčebné péče Pardubické krajské nemocnice.

Informuje lékař

Má Pardubická krajská nemocnice už sestavený ceník nadstandardních úkonů či služeb? Případně – kdy by měl být dokument hotov?
Hotov by měl být v průběhu prvního čtvrtletí 2012. Legislativní oblast není jednoduchá s ohledem na nový zákon o zdravotních službách, který začne platit od prvního dubna. Zatím nikde u nás ale neexistuje precedent.

Můžete, třeba jen předběžně, zveřejnit částky za nějaké poměrně běžné úkony -například různé typy sádry, samostatný pokoj, případně další?
Částky opravdu zatím zveřejnit nemůžeme. Co se týká úkonů, připravujeme v tuto chvíli sádry a oční čočky.

Jakou formou se o ceníku nadstandardních služeb dozví samotní pacienti?
Informace se pacienti dovědí od ošetřujícího lékaře, případně také z webových stránek Pardubické krajské nemocnice.

Bude v Pardubické krajské nemocnici také možné si vybrat za příplatek konkrétního lékaře či operatéra?
Toto je velmi rizikové z hlediska nového zákona o zdravotních službách, který začne platit od letošního prvního dubna a také z etického hlediska. Nelze upřednostňovat neplatící pacienty před platícími. Dále kapacita lékařů bude jistě též omezená. Mohlo by to znamenat i prodlužování čekacích dob na operace.
Jak by se nadstandardní služby dotkly dětského oddělení, kde se patrně nejvíc ze všech nemocničních oborů využívá šetrnějších léků nebo zdravotnického materiálu, který je pochopitelně většinou i dražší.

Jaká bude situace v tomto bodě? Bude do nadstandardu patřit například i možnost pobytu rodiče s dítětem a jaké finanční náklady to bude případně klást na rodiče?
V tomto bodě určitě radikální změny nehrozí. V této oblasti platí Charta práv dětí v nemocnici, která mimo jiné říká, že děti mají právo mít u sebe rodiče a těm by mělo být umožněno s dítětem zůstat. Pobyt rodiče s dítětem při jeho hospitalizaci v nemocnici tudíž nemůže být předmětem nadstandardu. Stejné je to i případu šetrnější léčby dětí. Jedinou výjimku by v tomto případě mohl tvořit pouze výběr některých očkování.