Vlastními těly se rozhodly bojovat proti plánovanému kácení stromů v Tyršových sadech aktivistky z Pardubic. Nafotily sérii aktů, na nichž pózují před některými dřevinami, jež by měly padnout, a sestavily z nich nástěnný kalendář s názvem Krása Tyršových sadů.

Chtěly bojovat proti kácení stromů

„Rozhodly jsme se pro to, neboť jsme chtěly upozornit na problém nadměrného kácení v Tyršových sadech, kdy se má podle projektu kácet skoro polovina stromů, z nichž většina by se vůbec kácet nemusela,“ uvedla Daniela Lišková (na snímku Luboše Jeníčka) ze sdružení Chráníme stromy, která své tři kamarádky loni v prosinci fotografovala.

„Přestože teplota se pohybovala kolem nuly stupňů Celsia a podmínky na focení nebyly zrovna nejvhodnější, byla to úžasná práce,“ poznamenala Daniela Lišková.

„Kalendář zobrazuje park a jeho krásu v takové podobě, v jaké ho lidé znají. Chceme, aby byl upraven v souladu s jeho původním charakterem,“ objasnila autorka kalendáře.

„Při jeho tvorbě jsem spolupracovala se třemi modelkami ztělesňujícími duše stromů, které mají být podle projektu skáceny. Stromy samy totiž nejsou schopny se bránit a přitom by mohly okouzlovat návštěvníky svou letitou krásou ještě po desítky let. Člověk je součástí přírody a také se k ní má podle toho chovat,“ pravila Lišková.

„Kalendáře jsou veřejnosti neprodejné. Budou rozdány jednotlivým zastupitelům na úterním jednání Zastupitelstva města Pardubic. Zároveň budou sloužit pro další propagaci naší činnosti,“ konstatoval člen sdružení Zelená pro Pardubicko Jan Linhart.

Město Pardubice chce letos realizovat projekt takzvané revitalizace Tyršových sadů. Proti jeho stávající podobě, ve které se navrhuje skácení a likvidace velkého množství stromů, se staví dvě občanská sdružení Chráníme stromy a Zelená pro Pardubicko.

Tato sdružení společně na konci roku předložila takový návrh revitalizace Tyršových sadů, který by podle nich uspokojivě řešil většinu výhrad k současnému stavu parku a odpovídal by i finančním možnostem města.

Obě sdružení se také staví proti tomu, jak nehospodárný je původní návrh v době krize. „Jen výdaje na údržbu sadů se nyní pohybují kolem milionu korun. Město tvrdí, že už teď nemá na údržbu peníze. Přitom po revitalizaci by měly být náklady podle našich odhadů čtyřikrát či pětkrát vyšší,“ sdělil jeden z kritiků projektu Jaroslav Svoboda.

„Celkově by podle návrhu architekta Tomáše Jiránka mělo dojít k likvidaci zhruba poloviny stromů. Mimo to by měla být vybudována téměř 400 metrů dlouhá betonová promenáda s umělým vodním korytem,“ podotkla Lišková.

Náklady na realizaci celého projektu včetně kaváren mají podle odpůrců přesahovat sto milionů korun, z toho desítky milionů půjdou z rozpočtu města. „Pokud by se upustilo od zamýšleného plánu a revitalizace by byla uskutečněna v souladu s původním charakterem parku, ušetřila by se spousta peněz,“ tvrdí Linhart.

Minimum nákladů na obnovu zeleně

Autor projektu se podle jeho kritiků zřejmě vůbec nezajímal o vliv dřevin na klima ve městě a na zdraví obyvatel. „Stromy zde hrají významnou roli v ochraně zdraví člověka, jelikož mimo jiné zabraňují průniku škodlivých látek z továren do centra města,“ řekli kritici současného návrhu revitalizace „Tyršáků“.

(iko, čtk)